Fully Integrated Circulating Tumor Cell Detection
FIND OUT MORE

ต่อสู้มะเร็งด้วยการหาเซลล์มะเร็ง

 

ความท้าทายของการตรวจพบเซลล์มะเร็งในระยะที่สามารถรักษาได้

การตรวจพบเซลล์มะเร็งในระยะที่สามารถรักษาได้ถือเป็นความท้าทายของวงการแพทย์สมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบว่าเซลล์มะเร็งที่มีขนาดเล็กเพียง1 มิลลิเมตรสามารถกระจายตัวเข้าไปตามเส้นเลือดขนาดเล็กเพื่อเร่งให้มีการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างรวดเร็วซึ่งด้วยคุณสมบัตินี้จึงเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพเบื้องต้นที่ดีที่สามารถใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรก ด้วยพื้นผิวที่มีความคล้ายคลึงกับเซลล์ปกติทั่วไปจึงเป็นความยากในการตรวจจับเซลล์เหล่านี้ แต่ด้วยเทคโนโลยี ของ X-ZELL ที่ตรวจจหาจากเลือด หรือ liquid biopsy technology จะสามารถทำให้เกิดการเปลียนแปลงในการตรวจหาเซลล์มะเร็งในวงการแพทย์ได้

เทคโนโลยี

คุณสมบัติอันโดดเด่นในการตรวจหาเซลล์ที่หายากของเทคโนโลยี X-ZELLนั้นคือการกำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่ดีออกจากตัวอย่างเลือดก่อนที่ทำการตรวจหาเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติจากเซลล์ที่ไม่ได้ถูกคัดออก ซึ่งสงสัยว่าเป็นเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาเซลล์ที่หายากอย่าง เซลล์เนื้องอกเยื่อบุหลอดเลือดชนิดหมุนเวียน หรือ Circulating Endothelial Cell (CEC) และเซลล์เนื้องอกที่หมุนเวียนอยู่ในเลือดทั่วไป หรือ Circulating Tumor cell (CTC) และด้วยความสามารถและคุณสมบัติของเทคโนโลยีนี้จึงสามารถปฏิวัติการตรวจหามะเร็งที่มีการใช้มาอยู่ก่อนหน้าได้

เบื้องหลังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้คือทีมนักวิจัยและวิศกรที่มีศักยภาพ ที่ร่วมกันคิดค้นขั้นตอนของการทดสอบนี้ในทุกขั้นตอนให้สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างเลือด การย้อมเซลล์ด้วยเทคนิค immunostaining ด้วยหลายสีที่และขั้นตอนสุดท้ายคือการถ่ายภาพเซลล์ที่ย้อมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประยุกต์ใช้

จากผลการศึกษาวิจัยที่โรงพยาบาลศิริราช แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีของ X-ZELL มีความน่าเชื่อถือในการตรวจหาเซลล์เนื้องอกเยื่อบุหลอดเลือดชนิดหมุนเวียน หรือ Circulating Endothelial Cell (CEC) รวมถึงเซลล์เนื้องอกที่หมุนเวียนอยู่ในเลือดทั่วไป หรือ Circulating Tumor cell (CTC) ที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย โดยเทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับได้ไว (sensitivity) และมีความจำเพาะสูง (specificity) รวมทั้งมีค่าการทำนายผลลบที่สูงเช่นกัน (negative predictive value) จากผลการวิจัยเราได้พัฒนาการทดสอบหาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก X-ZELL ProstateTM เพื่อทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งชนิดจำเพาะต่ออวัยวะ (organ specific)ที่สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปัสสาวะ เพื่อช่วยในการตัดสินใจการรักษาให้แก่ผู้ป่วย
และด้วยเทคโนโลยีนี้เราสามารถตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติได้ทีละเซลล์ และยังช่วยให้เราต่อสู้กับมะเร็งได้อีกด้วย

Our Approach

Finding the needle in the haystack

 

โดยเฉลี่ยแล้วในเซลล์เม็ดเลือดประมาณ 5,000 ล้านเซลล์ จะมีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่ แต่ด้วยเทคโนโลยีสิทธิบัตรของบริษัท x-zell สามารถแยกเซลล์ปกติออกมาได้ถึง 99.999998% จากเซลล์เม็ดเลือดทั้งหมดจากเลือดที่เก็บมา ในขณะเดียวกันก็ทำการรักษาสภาพเซลล์มะเร็งให้อยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ได้ถึง 8 ใน 10 เซลล์ ด้วยเทคโนโลยีการแยกเซลล์ การย้อมสีเซลล์ด้วยเทคนิค cryoimmunostainingTM ที่ได้สิทธิบัตรและการวิเคราะห์ภาพเซลล์ด้วยความละเอียดที่สูงซึ่งทำให้สามารถเห็นคุณลักษณะทางชีววิทยาข้างในของเซลล์ CEC และ CTC ได้ชัดเจน

Get in Touch

Use the form below to contact us for more information.

X-ZELL

FIGHTING CANCER,
ONE CELL AT A TIME.

© 2017 X-ZELL INC

Find Us

XZELL HQ

Subscribe to the X-ZELL eUpdate

Subscribe to the X-ZELL eUpdate

Join our mailing list to receive the latest news and updates from X-ZELL Inc. 

 

Click here to Subscribe

You have Successfully Subscribed!