Single-Cell Pathology™

การแยกและตรวจหาเซลล์ที่หายาก

เทคโนโลยีของ X-ZELL ได้สิทธิบัตรที่สามารถจำแนกและแสดงให้เห็นเซลล์ที่หายากที่มีอยู่หลากหลายชนิดจากตัวอย่างเลือดเพียง 10 มิลลิลิตร โดยรวมถึงสามารถหาเซลล์ เหล่านี้ได้ คือ tumor-derived Circulating Endothelial Cells (CEC), Circulating Tumor Cells (CTC) และ circulating tumor microemboli

โดย มีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 4 ประการ
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทำการศึกษาวิจัยทางคลีนิคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สิทธิบัตรในขั้นตอนการสลายเซลล์

ขั้นตอนแรกในเทคโนโลยีของ X-ZELL คือทำการสลายเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อเผยให้เห็นเซลล์ที่หายากและเซลล์ที่ต้องสงสัย ด้วยเทคนิคนี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเหลือแต่เซลล์ที่ต้องสงสัยแต่ก็ยังสามารถรักษาคุณลักษณะและสภาพของเซลล์เหล่านี้ได้ถึง 8 ใน 10 เซลล์

hMX™ ระบบการแยกเซลล์โดยใช้แม่เหล็ก

X-ZELL ได้สร้างมาตรฐานในการแยกเซลล์ด้วย วิธีการใช้แรงแม่เหล็กแบบไล่ระดับด้วยแรงแม่เหล็กที่สูง
โดยในขั้นตอนจะต้องมี บัฟเฟอร์เพื่อรักษาสภาพของเซลล์และป้องกันการจับแบบไม่จำเพาะของแรงแม่เหล็กไว้ เพราะถ้าไม่เช่นนั้นด้วยคุณสมบัติของแม่เหล็กจะทำการจับเซลล์ไว้ระหว่างทำการแยกเซลล์ และด้วยการออกแบบให้มีช่องว่างขนาด 100 ไมโครเมตรเพื่อการไหลผ่านของเซลล์จึงทำให้เซลล์ที่มีขนาดใหญ่และเซลล์ที่จับกันเป็นกลุ่มไหลผ่านได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเซลล์ต้องสงสัย หรือเซลล์มะเร็งนั่นเอง

การใช้ความเย็นในขั้นตอนย้อมเซลล์ด้วยแอนติบอดี้

Cryoimmunostaining™ คือเทคนิคที่ทำการคิดค้นเพื่อตอบสนองวิธีการย้อมเซลล์ให้ได้หลายสีบนเซลล์เดียว ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการตรึงเซลล์จนถึงการย้อม ซึ่งเทคนิคนี้สามารถทำให้ย้อมเซลล์ได้ถึง 10 สีบนเซลล์เดียวโดยไม่ได้ใช้เทคนิคการปรับแต่งภาพใดๆ จะใช้แค่เพียงสไลด์แก้วทั่วไปในห้องปฏิบัติการและแอนติบอดี้ที่ติดด้วยสีเรืองแสง เทคนิค Cryoimmunostaining™เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบที่มุ่งเน้นทางด้านคุณภาพและความแม่นยำในการทำซ้ำ

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนได้ที่นี่

การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติ

X-ZELL ได้ปรับแต่งกล้องจุลทรรศน์กึ่งอัตโนมัติเพื่อให้ที่สามารถเห็นสีเรืองแสงในช่วงคลื่นแสงที่กว้าง เพื่อใช้ในการแยกแยะและวิเคราะห์เซลล์มะเร็ง จึงสามารถนำไปประยุต์ใช้กับการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดโดยยึดแนวทางพยาธิวิทยา โดยสามารถดูคุณลักษณะของเซลล์ได้ทีละเซลล์

ด้วยลักษณะของเซลล์มะเร็งที่แยกตัวออกมานั้นจะเจอคุณสมบัติของเซลล์ดังต่อไปนี้ มีการจับตัวกันเป็นก้อน (Cell clumps) มีการแสดงคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิด ชนิด mesenchymal มีความผิดปกติทางพันธุกรรมระดับโครโมโซฒ ชนิด aneuploidy และ polyploidy ซึ่งทำให้เซลล์มีรูปร่างที่ต่างไปจากเซลล์ปกติ แสดงคุณสมบัติของเซลล์เนื้อเยื่อ มีการแบ่งตัวของเซลล์ พบเซลล์ตาย ซึ่งด้วยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้จึงสามารถทำการวินิจฉัยเซลล์ได้

Get in Touch

Use the form below to contact us for more information.

X-ZELL

FIGHTING CANCER,
ONE CELL AT A TIME.

© 2017 X-ZELL INC

Find Us

XZELL HQ